Ergoterapi til børn

Et barn med sansemotoriske problemer, har ofte store udfordringer i hverdagen – problemer med at sove, tøj der generer på kroppen, motorisk uro og koncentration. Der kan være usikkerhed i forhold til at bruge kroppen sikkert og velkoordineret. Disse udfordringer kan gøre det svært for barnet at deltage i ligeværdig leg med andre børn. Barnet får derfor både negative oplevelser med sociale relationer og samarbejde og dårlige oplevelser med at bruge kroppen.

Ved at undersøge barnets sansebearbejdning og motoriske udvikling er det muligt at afdække, hvordan man bedst muligt kan afhjælpe disse udfordringer. Indsats og behandling planlægges, så barnets sansemotoriske fundament støttes og styrkes. Både undersøgelse og behandling tager udgangspunkt i barnets leg og aktiviteter.  Der arbejdes ud fra, hvad der er vigtigt og  meningsfyldt.